angle-top sound-loud-filled

продукти

Затвори

Bigfish.ro принадлежи на дружеството S.C. Big Fish Articole de Pescuit & Nada S.R.L. („Биг Фиш стоки за риболов и захранки” ООД)
По-долу ще говорим за Bigfish.ro или S.C. Big Fish Articole de Pescuit & Nada S.R.L. („Биг Фиш стоки за риболов и захранки” ООД) като”Big Fish”, а понятията”user” и „потребител” се отнасят за което и да е физическо или юридическо лица, което избира да получава съобщения от нас чрез попълване на формуляра за контакт, и което избира да си открие конт на нашия сайт.

С цел маркетингови съобщения с потребителя и с всички заинтересовани от нашите услуги лица, избираме да държим връзка с помощта на телефона или е-мейла, които могат да бъдат регистрирани в нашата база-данни чрез попълване на един формуляр за контакт. На основание доброволното попълване на формуляра за контакт от страна на потребителя, ние поемаме правото да влезнем в контакт с потребителя, за да му предадем търговски оферти или друго съдържание, които биха го заинтересовали.

В случай, че се регистрира като user и си създаде един акаунт на сайта на Bigfish.ro, потребителят е пряко отговорен за валидността на данните, които регистрира на сайта, както и за тайното съхранение на паролата за достъп до своя конт, създаден на Bigfish.ro

И в двете ситуации, като обикновен потребител , който е приел, чрез попълването на формуляра за контакт да получава бюлетин и други търговски съобщения от нас, че в случай, че си създаде акаунт на потребител на сайта, който управлява сам и го използва с ID и парола, потребителят е съгласен, че неговите лични данни да бъдат регистрирани в базата-данни на Big Fish, и съхранявани за неопределен период от време или докато потребителят поиска другояче това писмено. Big Fish има правото да отстрани, по което и да е време някой потребител от базата-данни или да закрие неговия акаунт на потребител на Bigfish.ro без предварително да съобщава за това на потребителя.

Потребителят има право да използва своите лични данни, както желае той на нашия сайт и носи отговорност пряко и лично за случая, когато даде достъп на трето лице до неговия конт. В този случай, Big Fish не поема отговорност спрямо евентуалните последствия, които могат да възникнат.

Потребителят има право да поиска промени в неговите лични данни в нашата база-данни, както и да поиска изцяло изтриване от нашата база.данни. За това да бъде възможно, потребителят има задължението да ни информира чрез е-мейл на адреса за контакт contact@bigfish.ro относно промените, които иска във връзка с неговите лични данни.

Big Fish се задължава да не разкрива публично email – адреса на потребителя и да не го съобщава на трети лица, с изключение на случая в който закона налага това.

В случая, когато потребителят избере напълно съзнателно или поради грешка / незнание да публикува своите собствени лични данни, като ги направи публични и ги предостави на трети лица и в този случай отговорността се поема изцяло от потребителя, и Big Fish е освободен от всякаква вина.

Освен личните данни, които изискваме ние, потребителят има свободата да ни изпраща материали, информации, данни. В случая, в който същите не се били поискани от нас, ние не носим отговорността да ги пазим конфиденциални или обезопасени, a тази отговорност се носи от притежателят / потребителят, който ни ги е съобщил.

На сайта на Bigfish.ro можем да съхраняваме реклама на трети лица, със съответните линкове към третите лица или към сайтовете, спрямо които нямаме никаква законна отговорност за безопасност, или за вируси. Доброволното свързване към нашите сайтове чрез достъп чрез линковете, произхождащи от remarked.ro, които могат да нанесат щети на потребителите, води цялостна отговорност на потребителя. Също така, ако след попадане на друга web – страница, произхождаща от линковете, показани от remarked.ro, потребителят избере да остави данните си конфиденциални, този избор е личен и не води до отговорност по отношение на тяхното конфиденциално съхранение от страна на Big Fish. В резултат на този избор личните данни на потребителя ще бъдат запаметени и от трети лица, а не от Big Fish.

Личните данни, които ние обработваме са : име& презиме на потребителя, e-mail адреса, телефон на потребителя, града на местоживеене на потребителя, наименование на компанията, идентификационните данни на компанията адреса и уставното седалище, банковия код, банката, качеството във фирмата на потребителя.

Big Fish си запазва правото да променя или допълва политиката си на конфиденциалност по всяко време, а преразглеждането влиза в сила едновременно с публичното показване на Bigfish.ro

Добре дошли в нашия онлайн магазин за риболовни принадлежности!

Моля, изберете държава за доставка и език:

Tara ta este Romania Romania

Selectati alta optiune daca locatia detectata de noi nu este corecta.

Добре дошли в нашия онлайн магазин за риболовни принадлежности! Моля, изберете вашата страна за доставка:

Select your shipping country

Austria